תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "גוזרים קופון" או (להלן: "האתר") מבית גוזרים קופון בעמ .. באתר מוצעים לך מוצרים ממיטב הספקים בארץ ובחוץ לארץ (להלן: "הספקים"). כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

כללי

הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הרשמה לקניה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
רשאי להשתתף בקניה באתר כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.
אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")
למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה באתר, מוצעים על ידי הספקים השונים ולא על ידי "גוזרים קופון" ו/או האתר. האחריות לאספקת המוצרים/השירותים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על הספקים באופן בלעדי ואין לראות ב"גוזרים קופון" כמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירתם.
גוזרים קופון מעמידה לטובת הספקים את האתר כבמה להצגת מוצרים ושירותים. אין לראות בגוזרים קופון כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים. אין לראות בגוזרים קופון כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

תהליך המכירה
בכל מבצע המפורסם באתר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר או השירות ושל תנאי המבצע: מחירו של המוצר, והמועדים בהם המוצר ניתן לרכישה. פרטים אלו נמסרים באחריותו הבלעדית של הספק.
המחירים באתר אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.

המחירים יכולים להשתנות בכל זמן ולעתים אף אחרי שעה או מספר שעות בודדות. הסיבה היא המלאי הזמין, ההיצע , הביקוש והדינמיות של עסקאות באינטרנט. אין ולא תהיה לאתר כל התחייבות למכור בכל עת במחיר אותו פרסם בתחילה ועל הלקוח לא להתמהמה באם ירצה לרכוש במחיר המבצע.
בכדי להשתתף במכירה, עליך להירשם. בעת ההרשמה תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם, דואר אלקטרוני, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להשתתף במכירה הקבוצתית. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. הספק יהיה רשאי לבטל השתתפות לקוח במכירה, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים.
רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב כמשתתף במכירה הקבוצתית.
בסמוך למכירה תשלח אליך הודעת קבלה של ההזמנה באמצעות הדואר האלקטרוני.
יחויב כרטיס האשראי שלך על ידי "גוזרים קופון" בסכום המבצע/המוצר.

"גוזרים קופון" שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את מספר המוצרים המוצעים במהלך המכירה ללא כל הודעה מראש.
"גוזרים קופון" לא תשא באחריות לקבלת הודעת הקניה בכתובת הדואר של הזוכה, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית.
"גוזרים קופון" שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה תקלה בתקשורת או כל תקלה טכנית אחרת שמנעה ממשתתפים במכירה את היכולת להשתתף במכירה באופן תקין.

אספקת המוצרים או השירותים

המוצרים באתר גוזרים קופון מסופקים בייבוא אישי מחול ישירות מהספקים, או מספקים בארץ. והם באחריותם הבלעדית

אתר גוזרים קופון פועל כמתווך בין אתרי מסחר אלקטרונים וספקים שונים בארץ וכן לרבות www.ebay.com, www.amazon.com, www.paypal.com ,www.aliexpress.com  לבין משתמשים.

ביצוע כל רכישה באתר, משמעותה שכאשר המשתמש מבצע הזמנה באמצעות אתר גוזרים קופון, הוא למעשה רוכש עבור עצמו מוצר מצד שלישי

הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהמוצרים המיובאים בייבוא אישי לא עברו כל בדיקה בארץ כולל מכון תקנים וכיו"ב והשימוש במוצרים הם על אחריות הלקוח בלבד

במידה והמוצר פגום או שהלקוח רוצה להחזירו - גוזרים קופון מתחייבת לתת את השירות כפוף לתנאי ההחזרה להלן


אספקת המוצרים והשירותים ע"י הספקים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
יש לציין כי באתר גוזרים קופון הספקים הינם מחוץ לארץ והמכירה הינה בצורה של ייבוא אישי ישירות ללקוח הקצה. זמן האספקה של המוצרים הנשלחים מחוץ לארץ יכול לקחת עד 30 ימי עסקים ואף מעבר לכך. המוצר יישלח בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
כמו כן ייתכן שהמוצר יתעכב במכס או בדואר. בכל מקרה כזה - גוזרים קופון לא תישא באחריות ו/או בתשלומים הכרוכים בעיכוב ועל הלקוח לקחת זאת בחשבון בעת הרכישה
ייתכן שבעת קבלת המוצר יידרש הלקוח ע"י הדואר להציג תעודה מזהה

תוכן המוצרים נקבע על ידי "גוזרים קופון" אולם נלקח מהתיאור אשר נמסר על ידי הספק . ובכך גוזרים קופון בפועל רק מגשרת בין הלקוח והספק. אין "גוזרים קופון" אחראית בכל צורה ואופן לטיב המוצרים וההנחות , לנכונותם ו/או לאספקתם על ידי הספק
"גוזרים קופון" לא תשא בכל אחריות כל שהיא לגבי כל נזק, אי נוחות, עגמת נפש וכל תוצאה אשר עלולה להיווצר אם באופן ישיר ואם באופן עקיף כתוצאה משימוש במוצרים הנמכרים
אין לערוך כל שינוי בתוכנו של האתר ובכללם שינויים בפרטי ההנחה. כל שינוי מסוג זה ושינויים אחרים שהוזכרו, מהווה הפרת הזכויות החוקיות של האתר, העובר עליה עובר עבירה פלילית

הזמנה משובשת
כדי שהספקים יוכלו לספק את המוצרים שקנית, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי "גוזרים קופון" באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי "גוזרים קופון" אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו.
אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו "גוזרים קופון" ו/או הספק רשאים לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.

ביטול רכישה

ניתן לבטל רכישה בתוך 30 יום מיום קבלת המוצר

הביטול יתבצע על פי הרשום בחוק הגנת הצרכן ביטול זכייה ייעשה אך ורק בהודעה לשירות לקוחות גוזרים קופון. בכתובת: support@gozrim.co.il או לחץ כאן .
במקרה של ביטול רכישה, תחזיר גוזרים קופון ללקוח בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם. גוזרים קופון תבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו

במידה והלקוח ירצה לבטל מוצר שלקח או שנשלח אליו יש עליו להחזיר את המוצר לספק. ההחזרה תתבצע בצורה הבאה:
א. בדואר רשום את המוצר, ארוז כהלכה ע"מ שלא יפגע במשלוח.
או
ב. החזרה ישירות לגוזרים קופון בצרכניה במושב בית חנן

במקרה זה עלויות המשלוח של המוצר בחזרה לספק ישולמו ע"י גוזרים קופון
הלקוחות מוזמנים ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו לפרטים נוספים או שאלות.
office@s-free.co.il

תנאי החזרה/ביטול

1. יש להחזיר את המוצר ללא שימוש באריזתו המקורית

2. במידה והמוצר לא תקין/שבור וכולי - יש לשלוח תמונה של המוצר לשירות לקוחות גוזירם קופון support@gozrim.co.il  ולהמתין להמשך הנחיה. ייתכן שלא תצטרכו כלל לשלוח את המוצר חזרה ותקבלו ישר זיכוי

3. בכל ספק או שאלה צרו קשר עם שירות לקוחות של גוזרים קופון וניתן לכם את השירות המירבי בכפוף לתקנון

אחריות
"גוזרים קופון" ו/או מי מטעמה אינם מוכרים את המוצרים ו/או השירותים, ואינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על הספקים. לעיתים יתכנו הבדלים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד "גוזרים קופון" לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
בשום מקרה לא תחול על "גוזרים קופון" ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לנזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל"גוזרים קופון" ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

פרטיות ואבטחה

"גוזרים קופון" אינה שומרת את פרטי התשלום לאחר הרכישה. ואינה עושה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS
"גוזרים קופון" תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר , פרסומות והצעות מחברות הקשורות עם גוזרים קופון וגופים מסחריים נבחרים
הצעות אלה כוללות דיוור ישיר , פילוח שיווקי , הצעות שיווקיות כולל בתחום הביטוח, המוצרים לילדים ולמשפחה ומוצרים ושירותים נוספים מעת לעת ובהתאם למדיניות האתר והחברה וכיו"ב,
הצעות אלה יישלחו לכל לקוח שאישר את קבלת תנאי השימוש בעת הקניה ו/או ההרשמה באתר.
בהתאם "גוזרים קופון" תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.
גוזרים קופון תהא רשאית להעביר את המידע והנתונים אודותיי לחברות קשורות ,כולל גם לבעל רישיון בתחום הביטוח והפנסיה או מי מטעמו.
הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע. "גוזרים קופון" תעביר את פרטיך האישיים לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
מדובר בגורמים מסחריים וחברות הקשורים לגוזרים קופון לצורך פרסום הצעות ללקוחות כפי שרשום למעלה.
חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים.
אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים.
הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;
אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.
פורום / תגובות הגולשים
כמשתתף בפורום / תגובות הגולשים הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:
לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר (להעביר מידע באמצעות הפורום או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי תכנת המסרים בה הוא משתמש או כל אמצעי זיהוי אחר).
לא לשלוח לפורום / תגובות הגולשים מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.
לא להעלות לפורום / תגובות הגולשים הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי משלוח הודעה לפורום / תגובות הגולשים מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר “גוזרים קופון” לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי “גוזרים קופון” רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של “גוזרים קופון” או של מי מטעמה, חורגת מהנורמות הראויות בעיניהם לפורום גולשים, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, “גוזרים קופון” אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד “גוזרים קופון” ו/או מי מטעמה.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי “גוזרים קופון” אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש בפורום / תגובות הגולשים.
“גוזרים קופון” עושה כמיטב יכולתה כדי לאתר חומר פוגעני ו/או מפר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. עם זאת, באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המתפרסם בפורום / תגובות הגולשים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית ל”גוזרים קופון” בצירוף פרטים מלאים.
האתר
האתר אינו מתחייב שהקבצים או כל מידע אחר המתקבל מן האתר, לרבות הקופונים המודפסים, יהיה נקי מווירוסים או כל יישום מזיק אחר
"גוזרים קופון" אינה מתחייבת כי השירותים השונים ו/או הקישוריםו/או אחר הקיימים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו תקינים ולא יופרעו ו/או יהיו חסינים מפני נזקים כגון הפרעות בקווי תקשורת בחברה או אצל ספקיה, גישה לא חוקית למאגר הנתונים כשלים בחומרה ו/או תוכנה.
"גוזרים קופון" שומרת לה את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאי הפרטיות מבלי להודיע על כך מראש ללקוחות. על כן מומלץ בזאת ללקוחות לקרוא ולהתעדכן מפעם לפעם את התקנון ותנאי הפרטיות.
"גוזרים קופון" רשאית בכל עת לשנות את צורתו ו/או מבנהו של האתר ע"פ שיקוליה הבלעדיים וללא צורך להודיע על כך מראש. לגולשים או לכל צד אחר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעקבות השינויים.

עוגיות (cookies)

עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של “גוזרים קופון" באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.
משלוח הודעות על ידי גוזרים קופון ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה
על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, גוזרים קופון חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעידכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לגוזרים קופון עת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת לגוזרים קופון ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של גוזרים קופון בכתובת הדואר האלקטרוני support@gozrim.co.il ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שגוזרים קופון ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מע חיוג אוטומאטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי. הנך מאשר כי הדיוור באימייל יישלח ללא המילה "פרסומת" בכותרת המייל

דין ושיפוט

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז.
הנך מסכים לשפות את "גוזרים קופון" בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות שכ"ט עו"ד, שנובעת משימושך בשירות, הפרת תנאי שימוש אלה או הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידך או על ידי משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך או סיסמתך.
שאלות ובירורים
לבירורים ולשאלות , ניתן לפנות אל שרות הלקוחות של "גוזרים קופון" באמצאות פנייה בכתב דרך האתר ופנייתך תטופל בשעות הפעילות

ראשון,שני,שלישי,רביעי,חמישי,שישי,שבת
ינואר,פברואר,מרץ,אפריל,מאי,יוני,יולי,אוגוסט,ספטמבר,אוקטובר,נובמבר,דצמבר
אין מספיק פריטים זמינים. נותר רק [max].
הוסף לרשימת המועדפיםעיין ברשימת המועדפיםהסר את רשימת המועדפים
סל הקניות

סל הקניות שלך ריק.

חזרה לחנות

הוסף הערה להזמנה ערוך הערת הזמנה
הערכת משלוח
הוסף קופון

הערכת משלוח

הוסף קופון

קוד הקופון יעודכן בדף הקופה